Reglement optocht.

 

1.Inschrijven kan t/m 1 maart 2019 via e-mail cvdetorensjouwers@hotmail.com 

Vermeld hierbij: 

-Naam groep/wagen & of je wagen hebt of loopgroep. 

 -Contactpersoon, adres, telefoonnummer en mailadres. 


2. Iedereen dient zich te hebben ingeschreven en een borg betaald te hebben welke is vastgesteld op €25,00
De borg dient contant betaald te worden, tijdens het nummer af halen in de Hoge Dries op zondag 3 maart. Nummers afhalen kan tussen 12.00 uur en 13.00 uur.  De borg is terug te krijgen na de optocht in de Hoge Dries of vanaf half 6 bij het Wapen van Schijf. Mits er geen klachten zijn.

 

3. De persoon op het inschrijvingsformulier stelt zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar groep creatie. Deze persoon dient bij inschrijving zich te legitimeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs. Uw toegewezen nummer dient u duidelijk zichtbaar op de voor- en achterzijde van uw creatie aan te brengen. Dit nummer is uw kwitantie om de borg terug te krijgen. Bewaar het dus goed. Zonder dit nummer is het niet mogelijk om aan de optocht deel te nemen.

4. Tijdens de optocht mogen er geen alcoholische dranken aanwezig zijn op of om de wagen, creatie of loopgroep. Bij aanwezigheid hiervan zal directe verwijdering uit de optocht het gevolg zijn. Ook de hieruit voortgekomen boetebedragen zullen worden verhaald aan ondergetekende van het inschrijvingsformulier.

5. Men dient zich om 13.00 uur op te stellen in de Roosendaalsebaan, waar we zullen vertrekken om 13.30u. Men dient zich te houden aan de vastgestelde route en te zorgen voor een goede doorstroming. De optocht wordt ontbonden bij gemeenschapshuis Den Hoge Dries. Hierna dient u er voor te zorgen dat u uw creatie zich buiten de bebouwde kom van Schijf bevindt. U dient er zorg voor te dragen dat deze geen gevaar oplevert. (denk bijv. aan verlichting).

6. De organisatie behoud zich het recht om deelnemers en creaties aan de optocht uit te sluiten i.v.m. veiligheid, aanwezigheid van alcoholische dranken, de openbare orde en/of goede zeden, de algemene fatsoensnormen, belemmering optocht.

7. Aanstotende teksten en/of gedrag zijn niet toegestaan. Wij wensen geen zaagsel en kuilvoer in de optocht te zien, dit is niet toegestaan. U wordt gelijk verwijderd en de aanspraak op de borg vervalt.

8. Beslissingen van de organisatie dienen meteen opgevolgd te worden. Mocht u het niet eens zijn met een beslissing, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de organisatie, welke het zal behandelen met de optochtcommissie. ( vergeet niet uw adres en telefoonnr. te vermelden).

9. Tijdens de optocht zijn de normale wetten en regels van kracht. Denk hierbij bijv. aan rijbewijzen, legitimatie en geen enkele vorm van alcohol.

10. In gevallen dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie.

11. Voor ongelukken en/of schades die tijdens de optocht zijn de organisatoren niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

12. De maximale hoogte mag niet hoger dan 5 meter bedragen.

Wij wensen iedereen veel plezier toe!